15 kwietnia (piątek) 2016 r. godz. 17,00 spotkamy się na „skwerze Janusza Kalinowskiego” (ul. Kotlarza) z udziałem Jego przyjaciół

m.in.  członków AKT „Gronie”, Związku Górnośląskiego Koło Katowice Wełnowiec –  Józefowiec

 następnie wykonamy fotografię pamiątkową, zaśpiewamy:

„W górach jest wszystko co kocham” i „Bandę”.

Skwer ten ustanowiono uchwałą Rady Miasta Katowice z 16 września 2015 r. NR XVI/257/15 na wniosek mieszkańców Wełnowca i Koła Związku Górnośląskiego  w Wełnowcu- Józefowcu (założonego przez Janusza).

  • godz.17.15 przejście do Miejskiego Domu Kultury   przy ul. Krzyżowej 1,
  • loteria (bezpłatna) książek „z księgozbioru Janusza Kalinowskiego” z Jego exlibrisem,
  • pokaz zdjęć z życia Janusza Kalinowskiego (G.Górka),
  • „śpiewanki piosenek turystycznych”

 (przy gitarze lub „a capella”)