Z A P R O S Z E N I E

zapraszamy na „Dzień modlitwy i refleksji”:

Sobota 20 czerwca 2015

Dzień modlitwy i refleksji

18.00 Koncert muzyki religijnej „Totus Tuus” w wykonaniu solistów Opery Śląskiej             w Bytomiu, muzyków Filharmonii Śląskiej w Katowicach oraz aktora scen krakowskich.

20.00 Uroczysty Apel Maryjny
Niedziela 21 czerwca 2015 r. 

dzień ogłoszenia kościoła sanktuaryjnegow Katowicach-Bogucicach Bazyliką Mniejszą  przez Nuncjusza Apostolskiego w Polsce  arcybiskupa Celestino Migliore 11.30 –  Msza święta pod przewodnictwem Arcybiskupa Celestino Migliore

koncelebrowana przez Księży Biskupów Katowickich Kazanie wygłosi Biskup Płocki Piotr Libera Po Mszy świętej poświęcenie pamiątkowych tablic

 

 

JUBILEUSZOWE XXV DNI BOGUCIC

                   26-28.06.2015 r.

26.06.2015 godz. 17 Turniej Skata

godz. 18 otwarcie wystawy fotografii Pana Leszka Jęczmyka  „Galeria na Antryju”

27.06.2015 –

godz. 11 Turniej piłkarski

                    godz. 15,30 I festyn plenerowy występ min.

                    Orkiestry dętej,

                    koncert największych włoskich przebojów (Park Bogucki)

28.06. 2015 r.

  godz. 14,00 Warsztaty tańca orientalnego                                                                                                                                             

  godz. 16,00 I festyn plenerowy koncert operetkowy

pt. ”Wiedeńska krew”. (Park Bogucki)