ZARZĄD KOŁA ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO
KATOWICE- WEŁNOWIEC – JÓZEFOWIEC

zaprasza wszystkich swoich członków na uroczystą kolacje wigilijną w dniu 21.12.2015 r. (poniedziałek) o godz. 17.00
do Domu Kultury filia „Dąb” ul. Krzyżowa 1 Katowice

 images 2