WYBORY PREZESA, ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ  ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO WEŁNOWIEC JÓZEFOWIEC

NA KADENCJĘ 2018-2022

SAM_1802

SAM_1803

W DNIU 16.02.2018 R. W MIEJSKIM DOMU KULTURY FILIA DĄB W KATOWICACH ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO WEŁNOWIEC –  JÓZEFOWIEC  NA KTÓRYM UDZIELONO ABSOLUTORIUM PREZESOWI I ZARZĄDOWI ORAZ KOMISJI REWIZYJNEJ ZA ROK 2017 R.

NASTĘPNIE PRZEPROWADZONO WYBORY  NA PREZESA KOŁA I ZARZĄDU ORAZ KOMISJI REWIZYJNEJ NA KADENCJE 2018-2022 W WYNIKU GŁOSOWANIA WYBRANI ZOSTALI:

MARIOLA PARA-HEWIG     PREZES

JANUSZ KMINIKOWSKI      ZASTĘPCA PREZESA

RENATA GOTTSCHLING       SKARBNIK

JERZY MOZDUNIEWICZ     SEKRETARZ

BARBARA GATTNAR          CZŁONEK ZARZĄDU

STEFAN JARZĄBEK             CZŁONEK ZARZĄDU

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ:

URSZULA SEWIELSKA           PRZEWODNICZĄCA

BARBARA HEIDENREICH      Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ

KRYSTYNA NEUGEBAUER    CZŁONEK KOMISJI

zdjęcie0346

PREZES KOŁA ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO WEŁNOWIEC –  JÓZEFOWIEC

MARIOLA PARA-HEWIG

KADENCJA 2018-2022