WSPOMNIENIE O KS. PRAŁACIE   dr JERZYM PAWLIKU WSPANIAŁYM KAPŁANIE I DUSZPASTERZU SERDECZNYM PRZYJACIELU ZIEMI

W 10 ROCZNICE JEGO ŚMIERCI.

01.03.2019 r.

 

W dniu 01.03.2019 r. w Miejskim Domu Kultury Filia Dąb przy ul. Krzyżowej w Katowicach  odbyło się spotkanie zorganizowane przez Koło Związku Górnośląskiego Wełnowiec -Józefowiec a poświęcone życiu  i działalności naszego parafianina wybitnego kapłana i przyjaciela Koła ZG ks. dr Jerzego Pawlika. Gośćmi specjalnymi spotkania był ks. dr Piotr Larysz który specjalnie na to spotkanie przyjechał z  swojej parafii  w Knurowie napisał on bowiem prace doktorska o życiu i działalności  Ks. Jerzego Pawlika, obecny był także ks. Prof. Henryk Olszar promotor pracy doktorskiej ks. Larysza wielu znakomitych gości jak Pan Edward Jarosz przewodnik górski a z zarazem przyjaciel zmarłego ks. Jerzego który przedstawił zdjęcia i opowiedział  o jego życiu i działalności byli obecni także członkowie Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec Józefowiec niektórzy z nich znali osobiście a nawet byli na prymicjach Ks. Jerzego Pawlika, byli także przedstawiciele Koła ZG Bogucice,  żyjąca siostrzenica ks. Pawlika Pani Blanka Padło, członkowie Akademickiego Klubu Turystycznego Gronie, przedstawiciele Parkowej Akademii Wolontariatu, Druch Krzysztof Witkowski, druch Waldemar ‘Walek” Nędza i wielu innych gości.  Po spotkaniu odprawiona została Msza Św. w kościele pw. Św. Jozefa Robotnika za zmarłego ks. Prałata dr Jerzego Pawlika.

Wszystkim przybyłym na to spotkanie uczestnikom serdecznie dziękuje.

Prezes Związku Górnośląskiego

Koła Wełnowiec -Jozefowiec

Mariola Para-Hewig

 

Ks. Prałat dr Jerzy Pawlik

Znany jako wybitny teolog i badacz dziejów Kościoła oraz zasłużony przewodnik turystyczny i krajoznawca.

Urodził się 9 marca 1919r. w Katowicach – Wełnowcu. Po ukończeniu w 1929r. w szkoły powszechnej podjął dalszą naukę w Państwowym Gimnazjum Klasycznym w Katowicach, w którym uzyskał 28 maja 1937r. świadectwo dojrzałości.

W tym samym roku został przyjęty do Śląskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, zaś studia teologiczne rozpoczął na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybuch II wojny światowej przerwał studia krakowskie. Wraz z grupą młodych kleryków znalazł schronienie i możliwość dalszej nauki i formacji duchownej w seminarium duchownym na ziemi czeskiej w Vidnavie, należącym w tym czasie do archidiecezji wrocławskiej. Święcenia diakonatu otrzymał w 1942r. we Wrocławiu, zaś święcenia prezbiteriatu przyjął 12 lipca 1942r. z rąk ks. Kardynała Adolfa Bertrama – metropolity wrocławskiego.

Jako młody kapłan rozpoczął swoją pierwszą pracę duszpasterską w parafii św. Wojciecha w Radzionkowie, w której jako wikary pracował w latach 1942-1945. Tu już stał się troskliwym opiekunem młodzieży wywiezionej na roboty przymusowe w głąb Niemiec, jak i osób osadzanych w obozach koncentracyjnych.

Po zakończeniu na tym terenie działań wojennych ks. Pawlik skierowany został do pracy w Piekarach Śl., gdzie przez 13 lat: 1945 – 1958r. pracował jako katecheta i duszpasterz młodzieży w Gimnazjum i Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego. Równocześnie kontynuował studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Za pracę z historii Kościoła otrzymał w 1950r. tytuł doktora teologii tej uczelni. Na UJ ukończył również studia na Wydziale Humanistycznym uzyskując tytuł magistra, co dało mu prawo nauczania historii i geografii w szkołach ponadpodstawowych. W dalszym ciągu podnosił swoje kwalifikacje kończąc podyplomowe kursy bibliograficzne oraz mikrofilmowania dokumentacji historycznej. W 1958 powierzono mu prowadzenie – aż do 1975r.- wykładów z zakresu historii Kościoła w Polsce i metodologii pracy naukowej w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie.

Od 1957r. wykładał historię Kościoła w Studium Franciszkańskim w Katowicach-Panewnikach, zaś od 1965r. prowadził wykłady z tego przedmiotu w Wyższym Instytucie Katechetycznym przy Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 1972r. wykładał w Tirocinium Pastorale w Krakowie i Warszawie.

Już w czasie pobytu w Piekarach Śl. ks. dr Jerzy Pawlik mianowany został moderatorem Sodalicji Mariańskiej Nauczycielek Diecezji Katowickiej, zaś w latach 1950-1957 organizował i prowadził kursy katechetów oraz dni skupienia w Piekarach Śl., Panewnikach, Bielsku i w Rybniku. Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski w 1958r. mianował ks. dr Jerzego Pawlika krajowym duszpasterzem pracującej młodzieży żeńskiej, kierownikiem ruchu pielgrzymkowego w kraju i za granicą oraz kierownikiem Sekcji Sanktuariów Maryjnych przy Komisji Episkopatu Polski.

W ramach tej Sekcji prowadził z ogromnym zaangażowaniem ogólnopolskie pielgrzymki, wygłaszał wykłady na tematy związane z duszpasterstwem młodzieży w seminariach wielu diecezji, organizował doroczne sympozja ogólnopolskie. Należał także do Komisji KEP ds. Młodzieży oraz ds. Duszpasterstwa Turystycznego.

Ksiądz Prałat szczególnie zasłużył się w organizowaniu duszpasterstwa pielgrzymkowego i turystycznego w skali całego kraju. Dzięki temu wielkiemu zaangażowaniu i Jego niestrudzonej pracy w Kościele w Polsce został też członkiem Papieskiej Rady ds. Laikatu oraz Papieskiej Rady ds. Świeckich – sekcji młodzieżowej odpowiedzialnej za należyte przygotowanie i organizację Światowych Dni Młodzieży. Jego dużą troską była sprawa szerokiego udziału w tych spotkaniach młodzieży z Polski.

W 1972r. Prymas Polski mianował ks. dr Jerzego Pawlika delegatem Polski ds. Polaków w Europie Środkowo – Wschodniej (wówczas tzw. „Bloku Wschodniego”) jako organizatora dla nich opieki duszpasterskiej. W tym czasie bowiem wielu naszych rodaków wyjeżdżało do pracy do byłych państw komunistycznych. Ks. dr Jerzy Pawlik do tej pracy przystąpił z dużą gorliwością, zapałem i niezwykłą odwagą, organizując opiekę duszpasterską dla Polaków zatrudnianych w krajach RWPG. To wielkie poświęcenie Kapłana w tej niewątpliwie trudnej pracy i zaangażowanie przyniosło mu duże uznanie zarówno w kraju jak i za granicą. W Rumunii np. nadano ks. dr Jerzemu Pawlikowi tytuł „Ojca Bukowiny”.

Bardzo bogatą i piękną kartę zapisał ks. dr Jerzy Pawlik w Polskim Towarzystwie Turystyczno Krajoznawczym. Prowadził duszpasterstwo wśród przewodników turystyki kwalifikowanej, instruktorów krajoznawstwa. Był aktywnym członkiem Zarządu Głównego PTTK w Warszawie.

Jako wybitny działacz turystyki i krajoznawca po mistrzowsku prowadził wycieczki dla przewodników turystycznych na szlakach historycznych w kraju i za granicą, zapewniając zawsze uczestnikom właściwą opiekę duszpasterską. Był gorącym przyjacielem działaczy turystycznych, przewodników i młodzieży harcerskiej, która przyznała mu Krzyż Zasługi ZHP z rozetą i mieczami.

Był także przyjacielem Kola Związku Górnośląskiego Wełnowiec Józefowiec gdzie razem z pierwszym prezesem założycielem kola Panem Januszem Kalinowskim organizował i uczestniczył w wielu biesiadach krajoznawczych.

Był odznaczony przez władze państwowe Polski i Węgier. Cieszył się honorowym członkostwem wielu Związków Polaków mieszkających za granicą. Za szerzenie kultury śląskiej i za zasługi dla Ziemi Śląskiej  od Związku Górnośląskiego otrzymał Nagrodę im. Wojciecha Korfantego, zaś Biblioteka Śląska nadała mu tytuł Amicus Librorum. Ks. dr Jerzy Pawlik był również cenionym i szczerym Przyjacielem Ziemi Gwarków, a szczególnie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, które za jego przywiązanie i wkład pracy w tej organizacji nadało mu tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej oraz wręczyło tradycyjny strój gwarecki. Potrafił przekazywać wiele cennych uwag i doświadczeń przewodnikom turystycznym.

Dla wszystkich Jego przyjaciół, działaczy turystycznych i przewodników, dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, ks. Prałat dr Jerzy Pawlik pozostanie na zawsze bardzo bliskim Przyjacielem i niezapomnianą postacią wielkiego Kapłana, przewodnika turystycznego i krajoznawcę, idącego stale za swoim życiowym mottem – nieustannie do przodu – w służbie Boga i człowieka.

SAM_2366

SAM_2367

SAM_2368

SAM_2370

SAM_2372