WALNO- SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO  WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC

17.02.2017 r.

 

Informujemy, że w dniu 17.02.2017 r. odbyło się WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE Członków Związku Górnośląskiego Koła Wełnowiec-Józefowiec, na którym przyjęte zostały:

  • sprawozdania za rok 2016 z działalności koła
  • sprawozdanie finansowe za 2016 r.
  • udzielone zostało absolutorium Zarządowi za rok 2016
  • przyjęty został plan prac Koła Związku Górnoslaskiego Wełnowiec-Jozefowiec na rok 2017
  • ze względu na nawał prac dokonano powiększenia stanu liczebnego Składu Zarządu     o 2 osoby:
  • Jan Kaszowski Członek Zarządu,
  • Jerzy Mazduniewicz- Członek Zarządu
  • oraz uzupełniono Skład Komisji Rewizyjnej Wice Przewodniczącą Komisji została Barbara Handeraich .

dyskutowano nad wolnymi wnioskami Zgodnie z naszym statutem następne planowane walne zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się za rok.