logo_m

Zarząd Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec -Józefowiec zawiadamia, że w dniu

 16.02.2018 r. o godz.17,00

 w Miejskim Domu Kultury

odbędzie się

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW KOŁA ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO

WEŁNOWIEC –  JÓZEFOWIEC

 

PORZĄDEK ZEBRANIA

1.Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania

2.Wybor Komisji Skrutacyjnej

3.Sprawozdanie z działalności Koła

4.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

5.Podjęcie uchwały o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

6.Podjęcie Uchwały o udzielenie absolutorium ustępującej Komisji   Rewizyjnej

7.Wybór Prezesa Koła ZG, wybór członków Zarządu, Wybór Komisji Rewizyjnej na  kadencje 2018-2022

8.Odczytanie  Uchwały wyboru Prezesa , Zarządu, Komisji Rewizyjnej

9.Wolne wnioski

10.Zakończenie obrad.

Obecność członków obowiązkowa

 

 

                                                             Prezes Koła Związku Górnośląskiego

                                                                      Wełnowiec- Józefowiec

                                                                      Mariola Para-Hewig