Otwarcie wystawy „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku” – Katowice, 16 lutego 2015
16 lutego 2015 r., o godz. 9.30, w westybulu gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach (wejście od ul. Ligonia 46) odbędzie się otwarcie wystawy „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku”.
Uroczystość została zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Po otwarciu wystawy o godz. 10.00 rozpocznie się sesja Sejmiku Województwa Śląskiego, w programie m.in. wystąpienie  dr. hab. Adam Dziuroka, Naczelnika Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Katowicach: „Koniec i początek – Rok 1945 na Górnym Śląsku”, w związku z ogłoszeniem roku 2015 Rokiem Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej 1945.
Wystawa, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Katowicach, składa się z 20 paneli, które w przystępnej formie przybliżają realia 1945 r. na Górnym Śląsku. Na poszczególnych planszach zaprezentowano zagadnienia związane m.in. z okupacją niemiecką, zakończeniem działań wojennych oraz wkroczeniem Armii Sowieckiej na Górny Śląsk, deportacjami mieszkańców tego regionu do ZSRS, tworzeniem się polskiej administracji, polityką narodowościową (weryfikacja i rehabilitacja), wysiedleniem ludności niemieckiej, funkcjonowaniem systemu obozowego i odbudową życia społeczno-gospodarczego. Powyższe tematy zostały zilustrowane fotografiami, dokumentami, afiszami i wycinkami prasowymi. Zebrany materiał ikonograficzny pochodzi z placówek muzealnych (Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Muzeum w Gliwicach, Muzeum Historii Katowic, Muzeum w Rybniku, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, Muzeum Miejskiego w Zabrzu), Archiwum Państwowego w Katowicach, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, Bundesarchiv w Koblencji, Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz z kolekcji osób prywatnych.
Autor scenariusza wystawy – Tomasz Gonet.
Współpraca – Monika Bortlik-Dźwierzyńska.
Konsultant merytoryczny – dr hab. Adam Dziurok.
Projekt graficzny – Barbara Lepacka.
Wystawę będzie można zwiedzać do 20 lutego 2015 r.

PLAKAT_A2_wybrany - Kopia (1)