28.10.2016 r o godz.. 17,00 w Szkole Podstawowej Nr 17. odbyło się spotkanie mieszkańców dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec z Prezydentem Miasta Katowice Panem dr Marcinem Krupą.

Spotkanie podzielone zostało na  dwa panele:

  • w pierwszej części Pan Prezydent zaprezentował co zostało wykonane w mieście oraz jakie wydarzenia sportowe i artystyczne miały miejsce w Katowicach. Pan Prezydent wspomniał o wciąż rosnącym prestiżu miasta, co znacząco wpływa na rosnącą liczbę firm, zwłaszcza z branży IT, które lokują tu swój kapitał. Prezydent przytoczył również kwestie realizacji Umowy z Mieszkańcami do jakiej  zobligował się na początku swojej prezydentury, a jaką stopniowo realizuje,

 

  • w drugiej części panelu mieszkańcy mieli okazję do zadawania pytań Włodarzowi Miasta. Pytania dotyczyły między innymi kwestii uregulowania terenów Osiedla „Słoneczna”, podjęto temat rewitalizacji skweru Fojkisa, omówiono również kwestię tzw. Rowu Wełnowieckiego i mieszkań przy  ul. Korfantego.

sam_0708