RELACJA Z OBCHODÓW NADANIA PLACOWI POŁOŻONEGO  NA TERENIE MIASTA KATOWICE NAZWY  SKWER IMIENIA JANUSZA KALINOWSKIEGO

 15.04.2016 r.

 15 kwietnia w (piątek) o godz.17.00 na „skwerze Janusza Kalinowskiego”

niedaleko ul. Kotlarza) z udziałem Jego przyjaciół członków AKT „Gronie”  z Prezesem Grzegorzem Górką, Prezesem Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec-Józefowiec Mariolą Para-Hewig, Przewodniczacym Rady Jednostki Pomocniczej nr 11  Tadeuszem Oczko oraz wielu jego przyjaciółmi  uczciliśmy pamięć tego wielkiego człowieka zasłużonego             dla ziemi śląskiej i naszej dzielnicy. Na uroczystości obecna była także Zastępca Przewodniczącej Rady Miasta Pani Krystyna Panek , były Poseł Jan Rzymełka, Radny Dzielnicy Marek Nowara oraz wielu jego przyjaciół była także obecna siostra nieżyjącego już Janusza Kalinowskiego Pani Halina tam, na skwerze zrobiliśmy  pamiątkową fotografię , następnie udalismy się  do Miejskiego Domu Kultury filia Dąb gdzie odbyły się dalsze uroczystości upamiętniające Jego osobę. Prezes AKT Gronie Grzegorz Górka przedstawił slajdy z życia Janusza a na końcu odbyła się  loteria (bezpłatna) książek „z księgozbioru Janusza Kalinowskiego” z Jego exlibrisem.

SAM_0264

SAM_0265

SAM_0267
Informujemy że Skwer ten ustanowiono uchwałą Rady Miasta Katowice  z 16 września 2015 r. NR XVI/257/15  w sprawie nadania placowi położonemu na terenie miasta Katowice nazwy Skwer Janusza Kalinowskiego na wniosek

  • Mieszkańców Wełnowca -Józefowca
  • Koła Związku Górnośląskiego w Wełnowcu-Józefowcu  (którego założycielem był Janusz Kalinowski)
  • oraz Rady Jednostki Pomocniczej Nr 11 .

 Janusz Kalinowski (1934 – 2007)

Janusz Kalinowski fot E Jarosz

Był wybitnym działaczem turystyczno – krajoznawczym i społecznym. Bardzo zasłużony w organizacji turystyki górskiej w środowisku akademickim Katowic. Wieloletni aktywista Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego – jego członek honorowy. Przodownik turystyki górskiej, przewodnik beskidzki, przewodnik terenowy, instruktor przewodnictwa. Popularyzator turystyki górskiej i pieszej nizinnej oraz krajoznawstwa; organizator wielu imprez przewodnickich, rajdów; organizator i egzaminator szkoleń dla przewodników turystycznych.
Działał także w Związku Górnośląskim był założycielem  i pierwszym Prezesem Koła Związku Górnoślaskiego Wełnowiec-Józefowiec

Janusz Kalinowski dla całego Związku Górnośląskiego zorganizował 16 dorocznych Biesiad Krajoznawczych – udowodniając, że nasz region jest atrakcyjny pod względem krajoznawczym. Najsławniejsze z tych 16 „Biesiad…” doczekały się kilku powtórek, m.in. IV Biesiada (1994 r.) związana z 140-leciem górnośląskich kolei wąskotorowych, w czasie której uczestnicy starą ciuchcią pokonali trasę Bogucice – Miasteczko Śląskie, czy też zorganizowaną w 100. rocznicę uruchomienia pierwszego tramwaju elektrycznego na Górnym Śląsku VII Biesiadę, która odbyła się w 1998 r. – w jej ramach tramwaj przejechał ponad 100 km – od Zawodzia po Gliwice. Kameralne wycieczki po dzielnicach Katowic i innych miastach GOP-u, spotkania opłatkowe z udziałem miejscowych proboszczów, msze „za ojczyznę” i imprezy związane z rocznicami powstań śląskich dopełniają obraz pielęgnacji pamięci o „małej ojczyźnie”. Serdeczne związki łączyły Koło Katowice-Wełnowiec z obecnym biskupem diecezji katowickiej kościoła ewangelicko-augsburskiego ks. Tadeuszem Szurmanem. Pod auspicjami Związku Górnośląskiego Janusz Kalinowski zorganizował kilkadziesiąt wycieczek dla młodzieży po Katowicach – zwłaszcza do dzielnic Katowic: Giszowca i Nikiszowca; relacje z tych wycieczek zamieszczały miejscowe gazety, gdyż był to swego rodzaju ewenement.
Za swą działalność Janusz Kalinowski został odznaczony i wyróżniony m.in.: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 1000-lecia Państwa Polskiego, Medalem „Za Zasługi dla Turystyki”, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Turystyki”, Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, nagrodą indywidualną III stopnia Przewodniczącego Głównego Komitetu Turystyki, Srebrną Odznaką „Zasłużony w Rozwoju Województwa Katowickiego”, Złotą Odznaką Zrzeszenia Studentów Polskich, Złotą Odznaką Honorową PTTK, Medalem 50-lecia PTTK, Odznaką „Zasłużony dla Związku Górnośląskiego”. Godność Członka Honorowego PTTK nadał mu 14 września 2001 roku XV Walny Zjazd PTTK w Warszawie.
Przez ostatnie dwa lata życia Janusz Kalinowski zmagał się z chorobami.

Zmarł 25 listopada 2007 roku w Katowicach.
 W niespełna rok po Jego śmierci stanął nagrobek ufundowany przez przyjaciół, na którym jest zarys południowego otoczenia Morskiego Oka i napis „Nie umiera ten, kto żyje w pamięci naszej”.

NAGROBEK