SAM_0340

RELACJA Z UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNEJ  POD POMNIKIEM POLEGŁYCH

I ZMARŁYCH WETERANÓW POWSTAŃ ŚLĄSKICH ,

 ORAZ WETERANÓW I i II WOJNY ŚWIATOWEJ NA SKWERZE FOJKISA

 

W dniu 06.05.2016r w Szkole Podstawowej nr 17 im Tadeusza Kościuszki odbyła się akademia z okazji 71 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. Akademię otworzyła Dyrektor Szkoły Pani Aleksandra Musioł witając przybyłych gości: Wiceprezydenta Miasta Katowic Pana Mariusza Skibę, Wice Przewodniczącą  Rady Miasta Katowic Panią Krystynę Panek, radnych w osobach, Pana Marka Nowary i Pan Macieja Biskupskiego,  przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej Pana Zbigniewa Gołasza, ks proboszcza Parafii NMP Wspomożenia Wiernych Ks. proboszcza Dariusza Niesiobęckiego, Prezesa Związku Górnośląskiego Pana Grzegorza Franki, Pani Prezes Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec Józefowiec Marioli Para-Hewig, Wice Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 Pana Edwarda Grządziela,  Prezesa Stowarzyszenia Mieszkańców  i Przyjaciół Wełnowca – Józefowca „Revita” Pana Piotra Kamińskiego oraz mieszkańców i delegacje Gimnazjum nr 9 im Romualda Traugutta, Zespołu Szkół im mjr Henryka Sucharskiego, Szkoły Podstawowej nr 17 im Tadeusza Kościuszki wraz z pocztami sztandarowymi, Harcerzy I Szczepu im Obrońców Katowic i członków Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec-Józefowiec oraz przedstawicieli Radnych Jednostki Pomocniczej nr 11. Następnie rozpoczęła się część artystyczna, widowisko recytatorsko-muzyczne, przygotowane przez młodzież  tut. szkoły. Po zakończeniu Akademii udano się pod Pomnik Wdzięczności na Skwerze Fojkisa gdzie wartę honorową wystawił I Szczep Harcerski  im Obrońców Katowic z naszej dzielnicy oraz uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego im mjr Henryka Sucharskiego.
U stóp Pomnika ks. Dariusz Niesiobęcki poprowadził modlitwę za zmarłych i poległych po której uczestniczące w uroczystościach delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.
Na zakończenie uroczystości  głos zabrał Wice Prezydent Miasta Katowic Pan Mariusz Skiba  jeszcze raz przypominając  losy wszystkich bohaterów nie tylko tych z wojen światowych ale  i powstańców śląskich którzy odegrali bardzo ważna rolę w przyłączeniu Śląska do macierzy. Głos także zabrał wice przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 Pan Edward Grządziel, przedstawiciel IPN Pan Zbigniew Gołasz oraz Pani Prezes Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec-Józefowiec Mariola Para-Hewig  wszystkie osoby nawiązywały w swoich wystąpieniach do losów osób które oddały życie w obronie ojczyzny i zapoznała z historią pomnika pod którym odbywały się uroczystości podkreślając że pomnik ten łączy pamięć wszystkich bohaterów i tych z działań wojennych i działań powstańczych.  Na zakończenie uroczystości Pani Prezes Mariola Para-Hewig podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i złożenie kwiatów.

SAM_0325

SAM_0330

SAM_0335

DSC_0260-1

DSC_0315-1