W dniu 27.08.2014 r. o godzinie 17,00 w restauracji Kardamon przy ul. Józefowskiej obok  (Piekarni)  odbędzie się spotkanie osób które chcą wyjechać na pielgrzymkę na Górę św. Anny  która odbędzie się w dniu 20.09.2014 r.

Koszt przejazdu 25,00 zł  pieniądze trzeba przynieść na spotkanie ,oraz dowód osobisty ponieważ potrzebny bedzie PESEL

Poniżej przedstawiamy program wyjazdu:

Pielgrzymka Góra Św. Anny 20.09.2014 r.

W imieniu Zarządu Związku Górnośląskiego serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału w XIII edycji Rodziny Górnośląskiej w dniu 20 września 2014 r.

Program

10:00 – zbiórka pocztów sztandarowych oraz osób zainteresowanych pod pomnikiem Czynu Powstańczego. Krótkie wystąpienie Prezesa Związku Górnośląskiego oraz złożenie kwiatów

10:40 – złożenie kwiatów pod pomnikiem Św. Jana Pawła II i odmówienie modlitwy.

10:55 – wejście w szyku procesyjnym do bazyliki św. Anny pocztów sztandarowych, władz Związku Górnośląskiego, osób w górnośląskich strojach regionalnych i uczestników.

11:00 – Msza Święta dziękczynna za 25 lat istnienia Związku Górnośląskiego. Na zakończenie Mszy Świętej wystąpienie Prezesa Związku Górnośląskiego oraz Anioł Pański w intencji Papieża Franciszka.

12:00 – Pamiątkowe zdjęcie grupowe na schodach prowadzących do bazyliki oraz przemarsz w okolice Domu Pielgrzyma

12:15 – czas na posiłek

13:30 – spotkanie rocznicowe członków Związku Górnośląskiego w Sali Św. Maksymiliana Marii Kolbego:

a) 13:30 – przywitanie przybyłych przez Prezesa Związku Górnośląskiego; krótki rys historyczny Rodziny Górnośląskiej

b) 13:45 – 25 lat Związku – z dziejów Związku Górnośląskiego, wspomnienia

c) 15:00 – wręczenie dyplomów z okazji XXV- lecia Związku Górnośląskiego

d) 15:15 – wręczenie odznak „Zasłużony dla Związku Górnośląskiego”

e) 15:30 – część artystyczna

s_goraswanny_widok