W dniu 08.05.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 17 im Tadeusza Kościuszki odbyła się akademia z okazji 73 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem, która swym programem nawiązywała nie tylko do czasów wojennych ale i powstańczych. Akademię otworzyła Dyrektor Szkoły Pani Aleksandra Musioł witając przybyłych gości: Wiceprezydenta Miasta Katowic Pana Waldemara Bojaruna, Wice Przewodniczącą  Rady Miasta Katowic Panią Krystynę Panek, radnego Pana Marka Nowarę,  przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej, Członka Zarządu Związku Górnośląskiego Pana Bernarda Uszoka, Pana  Wice Prezesa Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec Józefowiec Janusza Kminikowskiego, Przewodniczącą Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 Panią Mariolę Para-Hewig, Kierownika MDK Panią Lidię Korzeniowską –Drapacz, przedstawicieli PAL dzielnicy Wełnowiec Józefowiec, przedstawicieli Stowarzyszenia Mieszkańców  i Przyjaciół Wełnowca – Józefowca „Revita”, delegacje  i grono pedagogiczne Szkoły Nr 19 im.  W. Korfantego, Szkoły Podstawowej nr 17 im Tadeusza Kościuszki , poczet sztandarowy XIV LO  im. mjr Henryka Sucharskiego, członków Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec-Józefowiec, , Harcerzy  I Szczepu im Obrońców Katowic oraz Wełnowiec-Józefowiec .Następnie rozpoczęła się część artystyczna, , przygotowana przez młodzież  tut. szkoły. Po zakończeniu Akademii udano się pod Pomnik Wdzięczności na Skwerze Fojkisa gdzie wartę honorową wystawił I Szczep Harcerski  im Obrońców Katowic z naszej dzielnicy  Na wstępie uroczystości pod pomnikiem głos zabrał Wice Prezydent Miasta Katowic Pan Waldemar Bojarun  jeszcze raz przypominając  losy wszystkich bohaterów nie tylko tych z wojen światowych ale  i powstańców śląskich którzy odegrali znacząca role w walce  o niepodległość. Następnie u stóp Pomnika Przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej nr 11  Pani Mariola Para-Hewig  poprowadziła modlitwę za zmarłych  i poległych po której uczestniczące w uroczystościach delegacje złożyły wieńce  i wiązanki kwiatów.

Na zakończenie głos zabrała przewodnicząca Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 Pani Mariola Para-Hewig  podziękowała wszystkim zebranym za przybycie  i złożenie kwiatów przedstawicieli Radnych Jednostki Pomocniczej  nr 11. mieszkańców dzielnicy

 

 

P1090106

P1090107

P1090110

P1090112

P1090114

P1090120

P1090103