W dniu 08.05.2017 r. w Szkole Podstawowej nr 17 im Tadeusza Kościuszki odbyła się akademia z okazji 72 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem, która swym programem nawiązywała nie tylko do czasów wojennych ale i powstańczych.

Akademię otworzyła Dyrektor Szkoły Pani Aleksandra Musioł witając przybyłych gości: Wiceprezydenta Miasta Katowic Pana Mariusza Skibę, Wice Przewodniczącą  Rady Miasta Katowic Panią Krystynę Panek, radnego Pana Marka Nowarę,  przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej, ks proboszcza Parafii NMP Wspomożenia Wiernych Ks. Dariusza Niesiobęckiego, Prezesa Związku Górnośląskiego Pana Grzegorza Franki, Panią Prezes Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec Józefowiec Mariolę Para-Hewig, Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 Pana Tadeusza Oczkę,  przedstawicieli Stowarzyszenia Mieszkańców  i Przyjaciół Wełnowca – Józefowca „Revita” ,przedstawiciela firmy FASING , Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej , mieszkańców dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec i delegacje Gimnazjum nr 9 im Romualda Traugutta, Szkoły Podstawowej nr 17 im Tadeusza Kościuszki  członków Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec-Józefowiec, które wystawiły poczty sztandarowe, Harcerzy  I Szczepu im Obrońców Katowic oraz przedstawicieli Radnych Jednostki Pomocniczej  nr 11.

Następnie rozpoczęła się część artystyczna, , przygotowana przez młodzież  tut. szkoły. Po zakończeniu Akademii udano się pod Pomnik Wdzięczności na Skwerze Fojkisa gdzie wartę honorową wystawił I Szczep Harcerski  im Obrońców Katowic z naszej dzielnicy  Na wstępie uroczystości pod pomnikiem głos zabrał Wice Prezydent Miasta Katowic Pan Mariusz Skiba  jeszcze raz przypominając  losy wszystkich bohaterów nie tylko tych z wojen światowych ale  i powstańców śląskich którzy odegrali znacząca role w walce o niepodległość.

Następnie u stóp Pomnika ks. Dariusz Niesiobęcki poprowadził modlitwę za zmarłych  i poległych po której uczestniczące w uroczystościach delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Głos także zabrał przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 Pan Tadeusz Oczko który był jednym z głównych prowadzącym całą uroczystość. Wystąpienia wszystkich  nawiązywały do losów osób które oddały życie w obronie ojczyzny Na zakończenie uroczystości Przewodniczący RJP Nr 11 Pan Tadeusz Oczko podziękował wszystkim zebranym za przybycie  i złożenie kwiatów.

SAM_1071

SAM_1073

SAM_1076

SAM_1081

pokolen08.05 (64)

pokolen08.05 (97)