W dniu 24.09.2016 r. Kolo Związku Górnośląskiego Wełnowiec Józefowiec obchodziło Jubileusz 25 lecia swojej działalności o godz. 11,00 w Kościele  św. Józefa Robotnika została odprawiona uroczysta msza św. jubileuszowa której przewodniczył Ks. Prałat Proboszcz Parafii Św. Józefa Robotnika Zenon Drożdź, w koncelebrze z ks. prof. Henrykiem Olszarem przyjacielem Koła i  gościem  Ks. Adrianem Przewożniakiem .Msza św. była odprawiana w intencji wszystkich członków Koła ,także tych chorych którzy nie mogli przybyć na ceremonie. Oprawę liturgiczną Mszy Św. przygotowali goście z Koła  Związku Górnośląskiego z Piekar Śląskich wraz z modlitwą wiernych w gwarze śląskiej., natomiast całościową oprawę muzyczną przygotował chór św. Cecylii z Józefowca w którego szeregach jest wiele członków naszego Koła. Na Mszę Św. przybył także gość specjalny Pan Prezydent Miasta Katowic dr Marcin Krupa w towarzystwie wice przewodniczącej Rady Miasta Pani Krystyny Panek, obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych z Panem Radnym Markiem Nowarą przedstawiciel władz Związku Górnośląskiego z Panem Prezesem Grzegorzem Franki oraz wice Prezesem Panią dr Łucją Staniczek, byli także przedstawiciele Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 z Panem Przewodniczącym Tadeuszem Oczko, przedstawiciele i poczty sztandarowe szkół działających w dzielnicy oraz harcerze  i poczty ze Związku Górnośląskiego. Dyrekcja Domów Kultury z Koszutki  z Panią Dyrektor Lidią Gałęziowską i Kierowniczka Domu Kultury Lidia Korzeniowską –Drapacz.Na zakończenie  uroczystej Mszy Św. Pani Prezes Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec Józefowiec wręczyła kapłanom celebrantom płytki CD o polskim górniku który został świętym, patronat autorski nad wydaniem płytki objęło Bractwo Gwarków Związku Górnośląskiego     a patronat honorowy Kardynał Stanisław Dziwisz i Muzeum Domu Rodzinnego Ojca św. Jana Pawła II w Wadowicach. Na zakończenie Pani prezes podziękowała wszystkim za przybycie i za dar modlitwy w intencji Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec Józefowiec oraz jej członków.

 

Dalsze uroczystości Jubileuszowe odbyły się w Miejskim Domu Kultury Filia Dąb przy ul Krzyżowej1były one połączone z finisażem wystawy Silesius (było to jedyne miejsce w Katowicach gdzie można było zwiedzać wystawę) która odbywała się pod patronatem Pana Europosła Marka Plury.  Niestety ze względu  na stan zdrowia Pan Europoseł nie mógł przybyć na uroczystość osobiście reprezentowała go jego asystentka Pani Ewa Siodmak-Klimczak która w Jego imieniu odczytał list gratulacyjny i złożyła życzenia. Sala gdzie odbywała się uroczystość zdobiły eksponaty pochodzące z tej właśnie wystawy za co Panu Europosłowi serdecznie dziękujemy składamy także podziękowanie za ufundowanie wspaniałego tortu jubileuszowego który był także prezentem od Pana Europosła i z kolei bardzo ubolewamy ze nie mógł on przybyć na uroczystość osobiście,  życzymy Panu  dużo zdrowia i dalszej działalności na rzecz Śląska. Następnie głos zabrała Pani Prezes Mariola Para-Hewig witając jeszcze raz wszystkich przybyłych gości, przedstawiła krótka historie działalności Koła a było się czym się pochwalić przez te 25 lat . Jest rok 1990 w jednej z dzielnic Katowic- Wełnowcu zbiera się kilka  osób pod przewodnictwem Janusza Kalinowskiego oraz Janusza Gacmangi w celu powołania grupy założycielskiej Koła Katowice-Wełnowiec w ramach działalności Związku Górnośląskiego.

Zamiarem, zebranych było zintegrowanie społeczności dzielnicy w celu kontynuowania tradycji, pielęgnacji historii śląskiej, kultury, religii jako nadrzędnych wartości Górnego Śląska. W skład grupy założycielskiej weszli: Janusz Kalinowski. Janusz Gacmanga, Jadwiga Kalinowska, Edward Wieczorek, Barbara Gattner, Grażyna Szulc, Jarosław Daniłow, Halina Ćwiklinska.

 

 • 03.1991 r. to historyczny dzień Koła Katowice-Wełnowiec odbywa się pierwsze zebranie, na którym I Prezesem Koła zostaje wybrany Janusz Kalinowski, siedzibą Koła zostaje lokal GKS-u przy ul. Józefowskiej w Katowicach- Wełnowcu i tak rozpoczyna się działalność naszego Koła.

Następnymi Prezesami  Koła zostają, Karol Rusecki  a od 2014 r. funkcje Prezesa Koła pełni Mariola Para-Hewig.

Działalność Koła skupiona jest na pielęgnowaniu tradycji śląskich poprzez uczestniczenie w spotkaniach z ludźmi kultury, polityki, nauki.Gośćmi naszych spotkań byli takie osobowości jak:

Małgorzata Beblo prawnuczka ostatniego sołtysa Katowic Kazimierza Skiby pochodzącego z rodziny zagrodniczej która osiedliła się w Katowicach w II połowie XVII wieku. Jednym z gości był także pochodzący z rodziny mieszkającej w naszej dzielnicy stryj ks. Jan Rzymełki, patron jednej z ulic naszej dzielnicy który zginął w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen ( niedługo będziemy mieli zaszczyt odsłaniać dzięki uprzejmości władz Miasta Katowic tablice pamiątkowa poświęcona zmarłemu księdzu Janowi Rzymełce),

 • gośćmi spotkań byli także były wojewoda śląski Wojciech Czech, prof. Jerzy Wuttke, dr Jan Chmielowski ,radny a potem póżniejszy poseł dr Jan Rzymełka,
 • ludzie sportu zapaśnicy Ernest Szmatloch, Stanisław Krzesiński, Roman Bierła, ludzie nauki Józef Ćiągwa z Uniwersytetu Śląskiego, oraz założyciel Katowickiej Chorągwi ZHP Wojciech Niederlinski, ks.prałat Jerzy Pawlik, marszałek sejmiku śląskiego Mirosław Sekuła ,Jerzy Duda-Gracz rzeżbiarz i malarz, jednym z gości był także
 • Były Prezydent Miast Katowice Pan Piotr Uszok, Alojzy Lysko, Marek Szołtysek
 • byli Prezesi Związku Górnośląskiego m.in. Joachim Otte, Marek Sobczyk oraz Europoseł Marek Plura i wiele innych znakomitych gości.

 

Poprzez ustalone różne formy  komunikacyjne dobrze układa się współpraca  z okolicznymi szkołami znajdującymi się na terenie naszej dzielnicy to Szkoła Podstawowa nr 17 im. Tadeusza Kościuszki, IX Gimnazjum im Romualda Tauguta,  XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr Henryka Sucharskiego.

Efekty tej współpracy widać  w czasie organizowanych uroczystości patriotycznych pod pomnikami pamięci ofiar II wojny światowej ,ponadto udział w corocznym ślubowaniu klas mundurowych XIV Liceum Ogólnokształcącego oraz udział  w wielu innych uroczystościach.

Cieszymy się z coraz lepszej współpracy z tymi szkołami w nich tkwi potencjał którego nie wolno nam zmarnować. To właśnie w tym kierunku potrzebne jest utrwalanie pamięci dotyczących różnych historycznych wydarzeń które mają duży wpływ w kształtowaniu postawy życiowej młodego pokolenia.

Pragniemy podziękować Dyrekcjom tych szkół za coraz liczniejszy udział młodzieży w uroczystościach pod Pomnikiem wdzięczności na Placu Fojkisa.

 • Mamy bardzo dobre kontakty z harcerzami I Szczepu Im. Obrońców Katowic składamy na ręce Pani hr .Elżbiety Abramowicz-Chachuła gorące podziękowania. To właśnie harcerze są od lat ta ostoja wyróżniająca się przy pomniku.
 • Koło nasze współpracuje także z Radą Jednostki Pomocniczej Nr 11
 • Instytutem Pamięci Narodowej,
 • Archiwum Państwowym
 • oraz jednostkami samorządu terytorialnego znajdującego się na terenie naszej dzielnicy. Czyli radnymi

Prze okres 25 lat braliśmy udział w wielu uroczystościach religijnych, turystycznych, krajoznawczych oraz kulturalnych,

Pragniemy nadmienić także ze Koło nasze było inicjatorem organizowania Biesiad Krajoznawczych których pomysłodawcą był pierwszy prezes Koła nieżyjący już Janusz Kalinowski przewodnik turystyczny i wybitny krajoznawca.

Do tej pory Koło Katowice Wełnowiec zorganizowało 24 Biesiady krajoznawcze ukazujące piękno i zabytki śląskiej ziemi. W roku 2008 Zarządy Koła Katowice Wełnowiec i nowo powstało Bractwo Turystyczne ZG zaproponowały by następne biesiady krajoznawcze Związku nosiły imię Janusza Kalinowskiego i tak jest do dziś.

 • Koło w swej działalności także zajmuje się sprawami związanymi z ochroną i ratowaniem zabytków ,pomników ziemi śląskiej, walczyło o przywrócenie napisów na Pomniku Powstańców Śląskich wraz z nazwami pól bitewnych,
 • odrestaurowaniem pomnika na Skwerze Fojkisa w dzielnicy Wełnowiec,
 • pamiątkowymi tablicami min. ku czci Żwirko i Wigurze której odsłonięcie nastąpiło w ubiegłym roku wraz z Panem Wice Prezydentem Bogumiłem Sobulą ponadto zajmujemy się , ochroną wielu innych miejsc  dziedzictwa kultury śląskiej.
 • W tym miejscu pragnę podziękować Władzom   Miasta Katowice za okazana pomoc i przychylność w realizacji wytyczonych zadań dziękuję za książki które zostaną wręczone odznaczonym i wyróżnionym członkom Koła
 • Składamy także serdeczne Bóg zapłać kapłanom z parafi św. Józefa Robotnika i parafii NMP Wspomożenia Wiernych  z Wełnowca.Nie zapominamy także i o mieszkańcach naszej dzielnicy, to w poczuciu obowiązku staramy się zwracać uwagę na problemy które nurtują  mieszkańców,  naszej dzielnicy.

A teraz ze spraw bieżących:

Prezesem koła jest Mariola Para-Hewig

Wice prezesem Koła jest Pan Mirosław Korbasiewicz

Skarbnikiem koła jest Pani Renata Gotschling

Sekretarzem koła jest Pani Maria Grobelny

A członkiem zarządu Pani Helena Nowak.

Ponadto koło posiada także komisje rewizyjna Przewodniczącą Komisji rewizyjnej jest Pani Urszula Sewielska

A sekretarzem Pan Jerzy Marzec

Wśród członków naszego Koła znajduje się wielu wybitnych ludzi, synów ziemi śląskiej których ojcowie to powstańcy śląscy (obecny tu jeden z najstarszych członków to Pan Alojzy Pysik syn powstańca śląskiego, jest także Ślązak roku 2006  Pan Leszek Jęczmyk. Członkiem naszego koła jest także Pani Barbara Handeraich której już nieżyjący mąż a także nasz członek był założycielem  Śląskiego Parku etnograficznego Skansenu gdzie dzięki jego zaangażowaniu został sprowadzony kościółek drewniany gdzie corocznie odbywają się śląskie Gody.

Obecnym miejscem spotkań Koła jest Miejski Dom Kultury Filia Dąb , gdzie dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Lidi Gałęziowskiej oraz kierownikowi MDK filia Dab Pani Lidii Korzeniowskiej Drapcaz odbywają się tu spotkania w 3 piątek miesiąca   koło posiada także swoją stronę internetową: kwj.katowice.pl   gdzie na bieżąco relacjonuje swoje wydarzenia z życia Koła.

Na uroczystości Jubileuszowej 25-lecia wręczono także niektórym członkom Odznaki Zasłużony dla Związku Górnośląskiego i Dyplomy Honorowe za działalność na rzecz Koła., zaproszeni goście złozyli życzenia (a była ich niemała kolejka) życząc następnych jubileuszy i wspaniałej działalności Koła, wzniesiono toast jubileuszowy.

Po wszystkich oficjalnych ceremoniach rozpoczęła się cześć nieoficjalna  wystąpił chór Związku Górnośląskiego z Michałkowic Śląskich w piosenkach śląskich, następnie wystąpił Ślązak Roku Pan Leszek Jęczmyk nasz członek Koła wygłosił monolog.

W części drugiej naszej uroczystości Pan Prezes Związku Górnośląskiego Grzegorz Franki oraz Pani vice Prezes dr Łucja Staniczek zaprezentowała wystawę Silesius która do naszego Domu Kultury przyjechała prosto z Brukseli gdzie była wystawiana w Europarlamencie.

 

Na wystawie zaprezentowano sylwetki wybitnych postaci z dziedziny nauki, kultury, polityki, techniki, czy przemysłu, których życiorysy zapisały się złotymi literami w dziejach Śląska. Inspiracją do stworzenia projektu było 5-tomowe dzieło prof. Joanny Rostropowicz pt. „Ślązacy od czasów najdawniejszych do współczesności”, zawierające biogramy 300 osób.  Oczywiście może pojawić się zarzut, że wybitnych mężów stanu, wynalazców, czy artystów wydała na świat także ziemia mazowiecka, małopolska, czy podkarpacka. A i owszem, ale nikt nie wpadł na to, żeby dorobek kulturowy przedstawić w ten sposób i to w Parlamencie Europejskim. Janosch, Matka Ewa, św. Jacek Odrowąż, Wojciech Korfanty, Otto Stern, John Baildon, Friedrich von Reden – to tylko niektóre z postaci, których sylwetki zostały przedstawione na wystawie. – Wystawa Silesius pokazuje historię Śląska przez pryzmat ludzki, którzy tu żyli i pracowali. Znajdziemy tu utalentowanych sportowców, przemysłowców, duchowieństwo, czy arystokrację ducha jak muzyków i artystów. Pokazujemy, że wielokulturowość Śląska była przyczyną jego bogactwa, a nie źródłem waśni. – Region ten prężenie się rozwijał, przyciągając ludzi twórczych, odważnych, pracowitych i nietuzinkowych. Śląsk był i jest miejscem życia i pracy wielu wybitnych Europejczyków. – Europa kojarzy Śląsk z tragedią związaną z deportacjami oraz z kopalniami i ciężkim, niewydajnym przemysłem. Ale to już historia, i najwyższy czas, aby przedstawić inny Śląsk. Trzeba pokazać, jak wielu ludzi ze Śląska miało wpływ na dzieje świata. Wystawa ukazuje polifoniczność, wielowymiarowość i wielokulturowość Śląska. Zdaniem Aleksandry Kunce Śląsk można porównać do puzzli, co udało się udowodnić za sprawą wystawy. Można się nawet pokusić o stwierdzenia, że Śląsk przedstawiony za pomocą wielkowymiarowych plansz to Unia Europejska w mikroskali, swoisty mikrokosmos. Przestrzeń negocjowania znaczeń, kompromisu i współdziałania.

Twórcą koncepcji wystawy jest Witold Winiarski. Natomiast wyboru zaprezentowanych postaci dokonała dr Łucja Staniczkowa, regionalistka i wiceprezes Związku Górnośląskiego.  Staraliśmy się znaleźć takie postacie które powiedzą coś przeciętnemu Europejczykowi jak np. 11 śląskich noblistów, albo taka postać jak Gregor Mendel, prekursor genetyki, który co prawda był Morawianinem, ale podpisywał się jako ślązak – wyjaśnia. – Nasz Śląsk jest jak szmaragd – im więcej w nim składników go tworzących, tym jest bardziej wartościowy – powiedziała dr Łucja Staniczkowa – Kochajcie ten Śląska, tak jak my go kochamy – dodaje. – Ta wystawa to doskonała promocja Śląska. Właśnie temu mają służyć organizowane wystawy.

 

Po zakończeniu finisażu odbyła się II część uroczystości jubileuszowych ponownie wystąpił chór ZG Michałkowice Śl tym razem w repertuarze arii operetkowych,   w pięknych i kolorowych strojach aż miło zrobiło się dla duszy i oka. Całość spotkania zakończył występ przedstawiciela Koła Związku Górnośląskiego Piekary Śląskie Pana Gerarda Skrzypca solisty ZG w repertuarze operetkowym  była to niespodzianka przygotowana przez to Koło dla nas członków Koła Wełnowiec-Józefowiec. Na zakończenie Pani Prezes Mariola Para-Hewig jeszcze raz podziękowała wszystkim przybyłym na uroczystości Jubileuszowe i powiedziała że działalność Koła nie ma na celu promocji lecz jest umiejscowiona w realistycznym programie dla dobra członków i mieszkańców.

Fundamentalną cechą mieszkańca Śląska jego podstawą egzystencji była praca, mieszkanie, rodzina, a wszystko to wynikało z miłości do tej ziemi oraz przywiązania do religii.

Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy na spotkania Koła, bowiem do Związku Górnośląskiego może należeć każdy kto czuje się uczuciowo związany  z Górnym Śląskiem i traktuje ten region jako miejsce życia dla siebie, swoich dzieci  i przyszłych pokoleń-każdy kto może powiedzieć   i potwierdzić swoją postawą społeczną :

. . . To moja ziemia to moja Mała Ojczyzna”. . .

Szczęść Boże

Prezes Związku Górnośląskiego

Koła Wełnowiec Józefowiec

Mariola Para Hewig

dsc_9586

dsc_9621-11

dsc_9570-1

dsc_96221

dsc_9598

dsc_9896

dsc_97091

dsc_9731

dsc_9693

03-20160924_133622

14-20160924_143014

18-20160924_143131

14435332_1655978018064997_4750712485201225054_o

14435236_1655891314740334_4038180121665096796_o

14445135_1655949381401194_6093956349842308211_o

14480709_1655951691400963_8706222812803673147_o

14481839_1655950791401053_2865327397486483119_o