KONGRES NADZWYCZAJNY ZWIĄZKU

GÓRNOŚLĄSKIEGO

9-23.03.2019r

TYCHY-ZABRZE

 

Uchwała programowa Związku Górnośląskiego na lata 2019 – 2022

 

W dniach od 09- do 23.03.2019 r. odbywał się Nadzwyczajny Kongres ZG rozpoczął się on w Tychach a zakończył w Zabrzu Mszą św. odprawioną  w kościele pw. Św. Jadwigi.

W kongresie uczestniczyli przedstawiciele naszego Koła Prezes Mariola Para Hewig  Zastępca  Prezesa Janusz Kminikowski, Skarbnik Koła Renata Gotschling, Alojzy Pyszk ,Barbara Handeraich, Rudniak- Mozduniewcz Maria oraz Helena Brocka.

Nasza ostatnia koleżanka otrzymała dyplom honorowy z okazji 30 lecia Związku Górnośląskiego jako członek o najdłuższym stażu działalności  w Związku Górnośląskiego

Związek Górnośląski rozpoczyna pomyślnie czwartą dekadę działalności. Jest to czas, by po raz kolejny zabrać głos w ważnych sprawach dla Górnego Śląska w tak szybko zmieniającym się świecie. Mamy świadomość, że nie można zbudować przyszłości dla następnych pokoleń, ale można je do niej przygotować. Dlatego uważamy, że region ten domaga się przemyślenia siebie „od nowa”: – odrzucenia obciążeń przeszłości i przyjęcie kierunku w stronę Śląska zielonego, a nie czarnego, z czystym powietrzem, innowacyjną gospodarką, wysoką kulturą dostępną każdemu, zamieszkałego przez wykształconych, świadomych swej wartości ludzi, którzy na Górnym Śląsku „są u siebie” i region ten traktują jako dobro wspólne;- weryfikacji śląskich mitów, postaw i stereotypów, ustalenia innej hierarchii wartości dla wydobycia dobrej i wartościowej tradycji i zdrowej historii;- krytycznego spojrzenia Górnoślązaków na samych siebie, uznania także własnych win, zaniedbań, zbędnych kompleksów, by móc pokazać światu bezcenne wartości ziemi górnośląskiej i jej mieszkańców.Za najważniejsze Związek Górnośląski uważa między innymi:

 

  • Tożsamość i wartości szczególnie cenione na Śląsku
  • Kulturę, w tym język śląski jako element dziedzictwa kulturowego
  • Edukację z innowacyjnymi kierunkami kształcenia i powszechną edukacją regionalną
  • Gospodarkę, która na Górnym Śląsku ściśle wiąże się z ochroną środowiska i zdrowiem mieszkańców
  • Samorządność, w której relacje: władza centralna – region kształtowane są zgodnie z zasadą pomocniczości.SAM_2396
  • SAM_2399
  • SAM_2401
  • SAM_2404