W Mysłowicach odbył się IX Kongres Związku Górnośląskiego, który wybrał władze stowarzyszenia na kadencję 2014 – 2018 oraz podjął uchwałę  w sprawie pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie.

Delegaci reprezentujący 41 jednostek terenowych wybrali prezesem Związku ponownie Grzegorza Frankiego, który funkcję tę sprawuje od 11 czerwca 2015 roku. Franki otrzymał 84,66 proc. głosów i był jedynym kandydatem. W skład Zarządu Głównego weszło jeszcze 12 osób: Leszek Boniewski (Katowice), prof. Joachim Foltys (Orzesze), Sławomir Fudala (Mikołów), Krystyna Janeczek-Jagielończyk (Chorzów), Tomasz Kowalski (Mysłowice), dr Łucja Staniczek (Tychy), dr Waldemar Szendera (Suszec), Jan Szulik (Zabrze), Bernard Uszok (Katowice), Dawid Wowra (Ruda Śląska), Halina Wróbel (Katowice) i Jakub Wyciślik (Ruda Śląska).

Kongres podjął także uchwałę w sprawie pomnika Wojciecha Korfantego  w Warszawie. Oto jej treść:

W roku obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości Górny Śląsk przypomina społeczeństwu polskiemu o ogromnym wkładzie tego regionu  w odbudowę i rozwój kraju, zwłaszcza po 1922 roku roku.

To górnośląski przemysł sprawił, że Polska, dotychczas kraj rolniczy, stała się państwem z nowoczesnym, szeroko rozwiniętym przemysłem, w którym pracował wyszkolony na poziomie europejskim robotnik i inżynier.

Taki bieg historii nadał człowiek, który jest szanowany jako bohater narodowy w Polsce i na Górnym Śląsku, Wojciech Korfanty. Ten mąż stanu, który walczył słowem i uważał, ze „wojna jest ostatnim argumentem w dyplomacji” osiągnął wielki sukces i doprowadził do przyłączenia znaczącej części Górnego Śląska do Polski.

Polska nie tylko nie doceniła tego czynu. Polska Wojciecha Korfantego więziła, skazała na wygnanie, a jego śmierć jest do dzisiaj niewyjaśniona.

Dzisiaj, w setną rocznicę odzyskania niepodległości Górny Śląsk upomina się o swojego bohatera, polskiego bohatera, który jako jedyny z twórców naszej niepodległości nie posiada pomnika w Warszawie.. Polska jest mu winna ten pomnik, jako dyktatorowi III Powstania Śląskiego i jako jednemu z organizatorów Powstania Wielkopolskiego.Tego pomnika oczekuje Górny Śląsk, a w jego imieniu – Związek Górnośląski.

SAM_1816