-8Kn5wAEYBgZZ7Y1D5QGtu1NkAu20_tVL4eRlTAM4UNFm4zCXgs

DZIEŃ ŚLĄSKIEJ FLAGI

15.07.2019 r.

 

W poniedziałek, 15 lipca, przypada Dzień Śląskiej Flagi. Z tej okazji zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do wywieszenia w tym dniu symbolu Górnego Śląska na budynkach publicznych oraz prywatnych posesjach.

Jak pisze Dariusz Jerczyński w książce “Historia narodu śląskiego”, w 1202 roku doszło do ostatecznego podziału Śląska na dwa odrębne państwa. Symbolem Księstwa Śląskiego (Dolny Śląsk) został czarny orzeł ze srebrną przepaską w kształcie półksiężyca na złotym polu. Był on oparty na wzorach niemieckich. Godło Księstwa Opolsko-Raciborskiego (Górny Śląsk) nawiązywało z kolei do herbów francuskich i włoskich. Złoty orzeł na błękitnym polu pojawił się w 1222 roku na pieczęci Kazimierza opolskiego. Symbolikę tę utrwalił książę Władysław Opolczyk, który w XIV w. władał księstwami na Śląsku i w Polsce. Zarządzał też Królestwem Węgier i Polski oraz Rusią Halicką (Zach. Ukraina, stąd na ukraińskiej fladze jego odwrócone barwy).

15 lipca 1920 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Konstytucję, która zawierała statut organiczny województwa śląskiego. Statut ten wniósł ogromny wkład przemysłowy i kapitałowy w odradzający się kraj, co stało się podstawą jego rozwoju. Tak powstał nasz region w nadziei i radości, że w wolnej Polsce każdy Ślązak będzie czuł się dobrze ze swą tożsamością i mową. Te wartości symbolizują śląskie barwy złoty orzeł na tle żółto-niebieskiej flagi.

Z okazji zbliżającego się Dnia Śląskiej Flagi, zachęcamy do wywieszania regionalnego symbolu i włączania się w obchody tego święta!