W dniu 8.05.2015 r w Szkole Podstawowej nr 17 im Tadeusza Kościuszki odbyła się akademia z okazji 70 rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem. Akademię otworzyła Dyrektor Szkoły Aleksandra Musioł witając przybyłych gości: Wiceprezydenta m. Katowic Pana Bogumiła Sobule, radnych Okręgu Nr 5 Panią Krystynę Panek, PanaMarka Nowarę ,przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej Panią Monike Kobylańską, ks proboszcza Parafii NMP Wspomożenia Wiernych Dariusza Niesiobeckiego , Wice Prezesa Związku Górnoślaskiego Grzegorza Franki ,Prezesa Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec/Józefowiec Mariolę Para-Hewig, Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 11 Panią Natalie Pińkowską , Przewodniczącego Rodzin Policyjnych 1939 Oddział Katowice Pana Jerzego Urbańczyka oraz mieszkańców i delegacje Gimnazjum nr 9 im Romualda Traugutta, Zespołu Szkół im mjr Henryka Sucharskiego, Szkoły Podstawowej nr 17 im Tadeusza Kościuszki wraz z pocztami sztandarowymi, Harcerzy I Szczepu im Obrońców Katowic i członków Koła Związku Górnośląskiego  i wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy .Młodzież która przygotowała akademie nawiązała do znaczenia pamięci bolesnych wydarzeń które miały miejsce od chwili wybuchu II wojny światowej do jej zakończenia a wszystko było przeplatane pięknymi pieśniami patriotycznymi.

Po zakończeniu Akademii głos zabrała Pani Prezes Koła Związku Górnoślaskiego Koła Wełnowiec Józefowiec która przedstawiła dalszy przebieg uroczystości związanej    z odsłonięciem tablicy poświęconej zmarłym tragicznie lotnikom kapt. Żwirce i inż Wigurze głos zabrał także i przedstawił archiwalne zdjęcia ze swoich zbiorów zaproszony gość   Pan Jerzy Urbańczyk Przewodniczący rodzin Policyjnych 1939 przedstawił on historie  nie istniejącego już pomnika który znajdował się przed południową ścianą szkoły Nr 26 noszącej wówczas imię Królowej Jadwigi a obecnie filii szkoły nr 17 im. Tadeusza Kościuszki.

Następnie uroczystości odbyły się pod pomnikiem Wdzięczności na Skwerze Fojkisa gdzie wartę honorową wystawił I Szczep Harcerski im Obrońców Katowic z naszej dzielnicy oraz uczniowie Zespołu Szkół im mjr Henryka Sucharskiego. U stóp Pomnika   do zgromadzonych głos zabrał Wice Prezedent Katowic Bogumił Sobula następnie ks Dariusz Niesiobęcki Proboszcz Parafii NMP Wspomożenia Wiernych poprowadził modlitwę za zmarłych  i poległych po której uczestniczące w uroczystościach delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów

P1940341_resize

P1940382_resize

P1940368_resize

Dalsza część uroczystości odbyła się już przed południową ścianą szkoły Nr 26 a obecnie filii szkoły nr 17. przy zjeździe z ulicy Józefowskiej na ul. Szczecińską   w miejscu nie istniejącego już dziś pomnika lotników kpt. Żwirko i Wigurze gdzie dzięki inicjatywie Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec Józefowiec i przy pomocy środków pochodzących  z budżetu obywatelskiego i współpracy z Urzędem Miasta Katowice udało się zrealizować ten zaszczytny cel jakim jest ta piękna tablica. Odsłonięcia tablicy dokonał Wice Prezeydent Bogumił Sobula i Prezes Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec Józefowiec Mariola Para-Hewig uroczystego poświęcenia tablicy dokonał Ks proboszcz Parafii NMP Wspomożenia Wiernych Dariusz Niesiobęcki. Na zakończenie uroczystości Pani Prezes podziękowała wszystkim przybyłym na uroczystości oraz podziękowała Dyrektorowi Szkoły Nr 17 i wszystkim nauczycielom za pięknie przygotowaną oprawę uroczystości.

P1940401_resize

P1940428_resize

P1940435_resize