JUBILEUSZ 10 LECIA KOŁA ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO MICHAŁKOWICE ORAZ UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA SZTANDARU

28.06.2014 r.

SAM_1191

Koło Związku Górnośląskiego Michałkowice świętowało dwie uroczystości: X – lecie istnienia Koła oraz poświecenie sztandaru, który jest siedemnastym w Związku Górnośląskim.
O godzinie 16:00 rozpoczęła się w kościele p.w Św. Michała Archanioła w Michałkowicach uroczysta Msza Święta, którą sprawowali proboszcz tutejszej parafii ks. Eugeniusz Kurpas oraz kapelan Związku Górnośląskiego ks. kanonik Paweł Buchta. Wcześniej do świątyni w szyku procesyjnym weszły przybyłe na uroczystość sztandary: główny Związku Górnośląskiego, Koła Kochłowice, Murcki, Bractwa Pielgrzymkowego, Mysłowic Janowa oraz Katowic Południa. Kapelan Związku w homilii nawiązał do obchodzonego w tym dniu święta Niepokalanego Serca Najświętszej Maryji Panny ale również do spraw związanych z Górnych Śląskiem i naszym związkiem. Czytania mszalne, scholę oraz Modlitwę Wiernych w gwarze śląskiej zaprezentowali ubrani z stroje regionalne Bożena Uhl oraz Marceli Zdechlikiewicz. Po Komunii Świętej ksiądz proboszcz dokonał aktu poświęcenia sztandaru oraz życzył Kołu Michałkowice by godnie go nosiło. Na zakończenie Mszy Świętej głos zabrała Prezes Koła michałkowickiego Ewa Zdechlikiewicz. Podziękowała przybyłym, kapłanom oraz wszystkim, którzy przyczynili się do ufundowania i poświęcenia sztandaru oraz uświetnienia uroczystości.
Po zakończeniu Mszy Świętej członkowie Koła oraz zaproszeni goście przemaszerowali do Siemianowickiego Centrum Kultury „Park Tradycji” gdzie V-ce Prezes Związku Grzegorz Franki dokonał ceremonii przekazania sztandaru. Oczywiście nie mogło zabraknąć okolicznościowych życzeń: Jako pierwszy zabrał głos gospodarz miasta, prezydent Jacek Guzy. Ubrany w górnośląski strój regionalny swoje wystąpienie wygłosił w gwarze śląskiej, przekazał również na ręce Prezes Koła w Michałkowicach laurkę z napisanymi przez siebie gwarą życzeniami. Życzenia złożyli również: Prezes Koła Piekary Śląskie Helena Leśniowska, członkini Koła Siemianowice Tuwim Janina Kawalec, Prezes Koła Wełnowiec/Józefowiec Mariola Para-Hewig oraz, przedstawiciele Kół: Mysłowice Janów Andrzej Szweda oraz Bytków Józef Jagieła. Prezes Bractwa Pielgrzymkowego Jacek Pytel oprócz życzeń i upominku przekazał Ewie Zdechlikiewicz napisane przez siebie 10 przykazań dotyczących sztandaru Związku Górnośląskiego.

SAM_1198

SAM_1184

P O D Z I Ę K O W A N I E 

dla
Dyrektora Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach
Dr Andrzeja Drogonia

W imieniu Zarządu oraz wszystkich członków Związku Górnośląskiego Koła Katowice Wełnowiec/Józefowiec składam Panu wyrazy serdecznych podziękowań za pomoc, dobrą współpracę w promowaniu wartości śląskiej tradycji i życzliwe zaangażowanie w życie Koła życzymy dużo zdrowia i zadowolenia.

Zarząd i Członkowie Koła Wełnowiec/Józefowiec