PIELGRZYMKA ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO DO PIEKAR ŚL.

W niedzielę 17 czerwca 2018 r. spotkali się członkowie i sympatycy Związku Górnośląskiego w Bazylice NMP i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich aby dziękować i prosić Matkę Sprawiedliwości i Miłości Społecznej o wstawiennictwo i potrzebne łaski dla Górnego Śląska. Mszę św. Odprawił ks. Piotr Płonka – założyciel i członek honorowy Związku Górnośląskiego.  Po Mszy spotkaliśmy […]

OSTATNIE PRZEDWAKACYJNE SPOTKANIE KOŁA ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO WEŁNOWIEC JÓZEFOWIC

                                                                  14.06.2018 r. W dniu 14.06.2018 r. Restauracji Olimp odbyło się nasze ostatnie spotkanie Koła Związku Górnośląskiego Wełnowic- Józefowiec przed wakacjami. Pani Prezes Mariola Para-Hewig podziękowała wszystkim za przybycie i współprace w ciągu okresu rocznej naszej działalności i zaprosiła na spotkanie we wrześniu. Poinformowała o Mszy Św. w Piekarach  Śl. która odbędzie się w naszej […]

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE TABLICY KS. JÓZEFA KANI

12.06.2018 r W dniu 12.06.2018 r odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci śp. ks. Józefa Kani, duchownego katolickiego, członka Armii Krajowej, kapelana Inspektoratu Rybnickiego Okręgu Śląskiego Armii Krajowej, zamordowanego w KL Auschwitz w dniu 12 czerwca 1944 r. W uroczystości udział wziął Pan Mariusz Skiba Wiceprezydent Miasta Katowice oraz Pani Krystyna Siejna Przewodnicząca […]

FINAŁ ŚLĄSKIEGO ŚPIEWANIA

KOSZĘCIN 2018 r. 8 czerwca 2018 roku w Koszęcinie odbył się Przegląd Finałowy XXV Regionalnego Przeglądu Pieśni im. profesora Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie 2018”. Jury oceniało wykonawców, biorąc pod uwagę następujące kryteria: dobór repertuaru, zachowanie cech gwarowych, walory wokalne, walory taneczne, akompaniament, ogólny wyraz artystyczny. Jako elementy dodatkowe oceniano: strój ludowy i ewentualne rekwizyty. Po […]

FESTYN DNI WEŁNOWCA JÓZEFOWCA

02.06.2018 r. 2 czerwca na terenie Ośrodka Sportowego Kolejarz przy ul. Alfreda 1 w Katowicach odbyły się kolejne Dni Wełnowca – Józefowca. Impreza została zainicjowana przez mieszkańców dzielnicy. Wydarzenie to objęte było Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Katowice   dr Marcina Krupę który zaszczycił nas swoja obecnością. Imprezę wspierały organizatorzy wydarzenia – podmioty funkcjonujące na co dzień […]