WYBORY PREZESA, ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ

WYBORY PREZESA, ZARZĄDU I KOMISJI REWIZYJNEJ  ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO WEŁNOWIEC JÓZEFOWIEC NA KADENCJĘ 2018-2022 W DNIU 16.02.2018 R. W MIEJSKIM DOMU KULTURY FILIA DĄB W KATOWICACH ODBYŁO SIĘ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO WEŁNOWIEC –  JÓZEFOWIEC  NA KTÓRYM UDZIELONO ABSOLUTORIUM PREZESOWI I ZARZĄDOWI ORAZ KOMISJI REWIZYJNEJ ZA ROK 2017 R. NASTĘPNIE PRZEPROWADZONO WYBORY  NA PREZESA […]

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Zarząd Koła Związku Górnośląskiego Wełnowiec -Józefowiec zawiadamia, że w dniu  16.02.2018 r. o godz.17,00  w Miejskim Domu Kultury odbędzie się   WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE CZŁONKÓW KOŁA ZWIĄZKU GÓRNOŚLĄSKIEGO WEŁNOWIEC –  JÓZEFOWIEC   PORZĄDEK ZEBRANIA 1.Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego oraz sekretarza zebrania 2.Wybor Komisji Skrutacyjnej 3.Sprawozdanie z działalności Koła 4.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 5.Podjęcie uchwały […]

Tragedia Górnośląska 1945

Tragedia Górnośląska 1945: Sowietów tożsamość Śląska nie obchodziła   Sowieci deportowali na Wschód w 1945 roku przede wszystkim obywateli III Rzeszy. Na liście jest już 38 tys. nazwisk z Górnego Śląska Historyk Zbigniew Gołasz z katowickie-go IPN wylicza: z samego Zabrza, który przed wojną leżał  w niemieckiej części Górnego Śląska, Sowieci internowali i deportowali do […]